• ĐỊA CHỈ: SỐ 04, NGÕ 25, ĐƯỜNG BỜ SÔNG, CẦU ĐỊNH CÔNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
  • SỐ ĐIỆN THOẠI: 0986.268.926 – 0393794.4533
  • TÀI KHOẢN CÔNG TY: CÔNG TY CP ĐT&PT ĐĂNG THANH – SỐ TÀI KHOẢN 1211.0000.9266.66 – NGÂN HÀNG BIDV CHI NHANH HAI BÀ TRƯƠNG
  • TÀI KHOẢN CÁ NHÂN: HỒ SĨ SAU – SỐ TÀI KHOẢN 1511.0000.9612.22 – NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH LONG BIÊN